8 vět s „čínské“

« Na druhém konci čínské půdy žil Šeng Nong neboli božský oráč, známější jako Rudý císař, který učil lidi obdělávat půdu. »
« První známé spisy o čínské fytoterapii pocházejí z 16. století. Nejdůležitější ze všech je Pojednání o materia medica, jehož autorem je Li Che-Tchenun, farmakolog ze 14. století. »
« Principy této velké knihy čínské medicíny se používají dodnes. »
« Prášek z hadí kůže je podle tradiční čínské medicíny ideální při kožních onemocněních a epilepsii. »
« Existují hinduistické, muslimské, čínské a japonské buddhistické a mezoamerické texty. Všechny mají své ekvivalenty na Západě. »
« Koření mělo mnohem větší cenu než jeho váha ve zlatě a čínské zboží, například porcelán, bylo také velmi ceněné. »
« Autorita čínské vládnoucí dynastie Čching tím byla vážně podkopána. »
« Po třech letech krvavých bojů, včetně invaze rozsáhlé čínské armády na podporu severních sil, skončila korejská válka patem. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021