Věty „četba“

« Kalvinisté věřili, že četba Písma připravuje hříšníky, pokud patří mezi vyvolené, na přijetí Boží milosti. »
« Jinými slovy, četba klasiků inspirovala renesanční myslitele k tomu, aby napodobovali velké spisovatele a filozofy starověkého Řecka a Říma a vytvářeli poezii, filozofii a teorii na úrovni Aristotela nebo Cicerona. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021