Věty „čokoládový“

« Tento čokoládový nápoj - čokoláda - byl součástí rituálních obřadů, například svatby, a pro ty, kteří si ho mohli dovolit, byl každodenní záležitostí. »
« Potápěči se ponořili a zjistili, že voda je průzračná jako čokoládový pudink. Eduardo tápavě došel zpět k ústí jeskyně, a když dorazil k Marii Heleně, zeptal se na Gustava. -Měl být s tebou! -odpověděla zděšeně. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021