Věty „častým“

« Přesto docházelo k častým vzpourám. K jednomu významnému povstání, které se stalo známým jako Stonská vzpoura, došlo v Jižní Karolíně v září 1739. »
« Navzdory veškerému jeho úsilí docházelo k častým vzpourám proti jeho vládě a Karel Veliký byl několikrát nucen bojovat s bývalými poddanými, aby obnovil svou vládu. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021