Věty „čtenáře“

« Letáky však varovaly čtenáře, aby byli stále ostražití a bdělí před útoky na tuto svobodu. Z Katonových dopisů totiž vyplývá, že existovaly neustálé snahy o jeho podkopání a zničení. »
« "Vyváženost" je však v očích čtenáře, a tak tento výklad nebude pro mnohé uspokojivý. »
« O této překvapivé události informoval v těch dnech roku 1938 své čtenáře list Science News a přemožený obsahem zprávy jim mohl jen stěží doporučit, aby byli v divočině obezřetní. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021