Věty „čistoty“

« Proto si střední třída cenila čistoty, disciplíny, morálky, tvrdé práce, vzdělání a dobrých mravů. »
« Zatřetí, během křížových výprav a po nich se u mnoha evropských křesťanů objevila nová starost o obzvláště netolerantní formu náboženské čistoty. »
« Vypráví se, že při černé mši je obvykle zabito dítě, symbol nevinnosti a čistoty, a jeho krev je obětována ve zlatém ciboriu na počest Belzebuba. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021