Věty „čelily“

« Otrocké páry vždy čelily vyhlídce, že budou prodány jeden druhému, a jakmile se jim narodily děti, čelily hrozné skutečnosti, že jejich děti mohou být kdykoli prodány a poslány pryč. »
« Obecně se zdá, že ženy v samotném Řecku čelily větším právním omezením než ženy žijící v řeckých koloniích v jiných částech helénistického světa, což není překvapivé, protože ve starořeckých polis platily po staletí zákony a tradice, které prosazovaly sexuální rozdělení. »
« Zatímco pozemní a námořní síly River Plate úspěšně čelily brazilským imperialistům, vnitropolitická situace v zemi se opět zkomplikovala. »
« V mnoha případech tyto neformální milice dosáhly vítězství, ale selhaly, když čelily dobře vedeným pravidelným armádám. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021