Věty „čelila“

« Většina svobodných černochů na Jihu žila pod strašidlem otroctví a čelila mnoha překážkám. »
« Východořímská říše se nakonec těšila štěstí v ohrožení, kterému čelila zvenčí: barbaři odešli na západ a Persie nezahájila velké invaze. »
« Hlavním problémem Byzance bylo, že čelila zdánlivě nekonečné řadě vnějších hrozeb. »
« Ani ona nečekala, že jednou bude schopna tak radikálně překonat nepřízeň osudu, které čelila jako dítě. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021