6 vět s „čeho“

« Není se čeho obávat, ale možná by neškodilo navštívit urologa. »
« Sklopil oči, jako by konečně slyšel to, čeho se bál. »
« Západní civilizace: Zřejmá otázka zní: "Západ čeho?". Podobně, kde je "Východ"? Pojmy používané v současné geopolitice pravidelně odkazují na Východ a Západ, jako například "Dálný východ" a "Blízký východ", stejně jako na "západní" myšlenky či postoje. »
« Až do moderní doby byla "třída" něčím, do čeho se člověk narodil; bylo to právně uznané a vynucené "dědictví". »
« Válku proti SSSR Hitler nejprve koncipoval jako něco, čeho bude dosaženo po porážce zbytku Evropy, a proto měla být plánovaná invaze do Británie posledním krokem před sovětskou invazí. »
« Na otázku, zda jsou chvíle, kdy ho jeho nemoc deprimuje, vzpomíná na něco, čeho byl svědkem, když byl v nemocnici na vyšetřeních, která měla odhalit jeho stav. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021